Environmental protection

ENVIRONMENTAL POLICY OF AJKAI ELEKTRONIKAI KFT.