Környezetvédelem

Környezetvédelem

AZ AJKAI ELEKTRONIKAI KFT. KÖRNYEZETI POLITIKÁJA 

Az Ajkai Elektronikai Kft. járműipari alkatrészeket állít elő hidegsajtolással, valamint járműipari szerelvényeket készít, igény esetén az alkatrészek felületvédelmével együtt.

Vállalatunk vezetése a jövőben fokozottan figyel arra, hogy gazdasági döntései környezetvédelmi szempontból is helytállóak legyenek.

Tevékenységünket úgy végezzük, hogy a természeti erőforrásokkkal környezet barát módon gazdálkodjunk, káros környezeti hatásainkat csökkentsük, a környezetszennyezést pedig elkerüljük.
Új technológiák indításakor a környezet védelmére nagy hangsúlyt fektetünk. Célunk a ránk vonatkozó környezetvédelmi jogi és egyéb követelmények teljesítése.Környezetvédelmi programjaink megvalósításával folyamatosan növeljük környezeti teljesítményünket és hozzájárulunk Ajka és környéke környezeti állapotának javításához:

 - épületenergetikai fejlesztéseinkkel elektromos energia-, és gázfelhasználásunkat csök-kentjünk,fogyasztásunk nyomon követésével az energiaveszteségeinket feltárjuk, és a lehetőségeink figyelembe vételével megszüntetjük;   

 - g
yártási folyamatainkban kiemelt figyelmet szentelünk dolgozóink anyag- és energiatakarékossági javaslataira és ezek mielőbbi megvalósítására;
 - fokozottan figyelünk a vízbázisok kímélő használatára, az ivóvíz termelésben való használatát csökkentjük, ipari szennyvizünk hatékony tisztításával pedig hozzá járulunk a Torna-patak vízminőségének javulásához;
 - Hulladékainkról a hulladék piramis szerinti legkedvezőbb szinten igyekszünk gondoskodni;
 - kenőanyag felhasználásunk csökkentésével környezetkímélőbb termelést valósítunk meg;
 - zajkibocsátásunkat a megengedett határérték alatt tartjuk;
 - a talajvíz állapotának figyelése érdekében monitoring rendszert üzemeltetünk;

figyelemmel kísérjük az érdekelt felek környezetvédelmi elvárásait, biztosítjuk számukra a Környezeti Politikánkhoz való hozzáférést.

Környezetközpontú irányítási rendszerünk működtetésével, dolgozóink, beszállítóink és alvállalkozóink környezeti tudatosságának növelésével kitűzött környezetvédelmi céljainkat közösen kívánjuk megvalósítani.


 

Az Ajkai Elektronikai Kft. környezetvédelmi politikájában célul tűzte ki, hogy évente a keletkezett fém hulladék újrahasznosításának aránya növekedjen, illetve a COkibocsátás az energiagazdálkodási céljaink megvalósításával csökkenjen.


A célok megvallósítása érdekében cégünk az alábbi fejlesztéseket hajtotta végre:
 
        - Kazánok cseréje, fűtési rendszer modernizálása  
        - Kompresszor hulladékhő hasznosítás   
        - Épületfelújítási és ingatlan fejlesztési program elindítása  
        - Automata világítási rendszer kiépítése az üzemegységekben  
        - A galvanizáló üzem egyenirányítóinak cseréje